11.B2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Agersø Møllevej

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte ejendom for åben lav. 40 for området som helhed for tæt lav.

Max etageantal og højde
1½ etage