1.1B2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Klokkestøbergade m.v.

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Etagebolig

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60 for området som helhed

Max etageantal og højde
3 etager