1.1B10 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Smedegade/ Fredensgade

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Etagebolig

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
135 for området som helhed

Max etageantal og højde
3½ etage