10.E1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Håndværkervænget

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte ejendom. Bygningernes rumfang må ikke overstige 2 m3 pr. m2 grundareal

Max etageantal og højde
1 etage og 7m