10.D1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Sørbymagle Kirke

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Kirke og kirkegård

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Øvrige bestemmelser
Området må ikke bebygges udover de for kirken og kirkegården nødvendige bygninger, som udhus, depot og konfirmandstue