10.C1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Vinkelvej/Aronsvej

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte boligejendom. 50 for anden anvendelse

Max etageantal og højde
2 etager og 8,5m

Øvrige bestemmelser
Max. butiksstørrelse: dagligvarer 1000m², udvalgsvarer 200m². Max. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 100m², udvalgsvarer 200m².