10.B1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Sørby Hovedgade m.fl.

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte ejendom for åben lav. 40 for området som helhed for tæt lav.

Max etageantal og højde
1 etage og 8,5m

Øvrige bestemmelser
De eksisterende grønne områder i forbindelse med boligområderne skal friholdes for bebyggelse.