Søg
Hovedstruktur

Slagelse Kommune
Plan og Erhvervsudvikling
Caspar Brands Plads 6
4220 Korsør
T: 58 57 36 00
E: plan@slagelse.dk

Øer

I Slagelse Kommune er der tre øer - Agersø, Omø og Sprogø. Sprogø er helliget natur og infrastruktur, men Agersø og Omø er begge levende lokalsamfund, med landsbyer og enkeltboliger. Dog med helt særlige vilkår, at livsnerven til resten af kommunen, er en færge.

Agersø og Omø er to små øsamfund med tilsammen ca. 400 helårsbeboere. Landskabet og bystrukturen er som flere andre steder i kommunens landdistrikter. Blot med det samlede vilkår at livsnerven til omverdenen foregår via en færger og ikke direkte i en bil eller bus.
Byrådet har sammen med øernes beboere udarbejdet en ø-politik, og et af indsatsområderne er en udbygning af havnefaciliteterne for at styrke turismen og fiskerierhvervet.

De to øer ligger henholdsvis 15 minutter og knap en times færgesejlads fra Stigsnæs Havn, og med en sejlfrekvens på henholdsvis hver og hver anden time er der gode muligheder for at udvikle yderligere dagturisme.

På Omø er der i 2010 via Landsplandirektiv udlagt et nyt sommerhusområde. Sommerhusområdet kan udbygges med behørige hensyn til det følsomme naturgrundlag, som på samme vis er en stor kvalitet for området. Med den øgede mængde sommerhuse ønsker Slagelse Kommune, at der bliver yderligere muligheder for at styrke øens livsgrundlag.

Sprogø beboes ikke og er overgivet til naturen og Storebæltsforbindelsen. I praksis kan øen kun besøges via organiserede ture eller opleves ud af vinduet, når man kører over øen i bil eller tog.

 

Vil du vide mere