Søg
Hovedstruktur

Slagelse Kommune
Plan og Erhvervsudvikling
Caspar Brands Plads 6
4220 Korsør
T: 58 57 36 00
E: plan@slagelse.dk

Købstæder

Slagelse - kommunens hovedby
Slagelse by er det naturlige, centrale kraftcenter og dynamo for Slagelse Kommune. Udvikling af Slagelse by gavner hele kommunen og regionen.

Blandt byens udviklingspotentialer kan der fremhæves uddannelse, sygehusene og videnserhverv, detailhandel og byliv, samt bosætning.

• Slagelse er en af landets førende uddannelsesbyer, og der findes derfor mange unge mennesker i byen. Denne fordel skal styrkes. Der planlægges for flere ungdomsboliger og et nyt campusområde. Byens uddannelsesinstitutioner skal vikles ind i Slagelse by. Universitetslivsstilen skal præge og danne købstadens infrastruktur, bydele og dens kultur- og natteliv.

• Slagelse skal udnytte potentialerne i forbindelse med udviklingen ved sygehusene. Slagelse Sygehus udvides til akutsygehus, og der opføres et nyt, højt specialiseret og fremtidsorienteret psykiatrihospital, der også skal fungere som uddannelsessted. En ny vidensbydel, der sammenkæder erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og sygehuse, skal være med til at etablere Slagelse som førende vidensby i regionen.

• Slagelse er i forvejen den største detailhandelsby på Vestsjælland, med et godt cafémiljø, krogede og snævre gadeforløb, indkøbscentre og pladser i forskellig størrelse - den suveræne ramme for en livfuld bymidte. Et stadig forbedret bymiljø skal fremme Slagelse som handelsby og medvirke til en yderligere styrkelse af byens rolle som kraftcenter for offentlig og privat administration.

• Slagelse skal kunne tilbyde bosætningsmuligheder, der tiltrækker ressourcestærke børnefa-milier med en uddannelse og et arbejde. Det er særdeles aktuelt i forbindelse med de 600 nye arbejdspladser, som kommer til byen på grund af det nye psykiatriske sygehus og akutsygehusets udvidelse. På tværs af Slagelse planlægges der for nye parcelhuse, tæt-lav bebyggelse, moderne etageboliger, mere eksklusive store villaer og en visionær bæredygtig bydel.

 Masterplan Slagelse 

Korsør – den levende havneby
Korsør er den næststørste af kommunens tre købstæder, med en gunstig placering ud til Storbælt og på den øst-vestgående transportkorridor gennem Danmark.
Det er byen hvor den aktive erhvervshavn blandes med moderne boliger, autentisk købstadsmiljø, indkøbsmuligheder og rekreative og kulturhistoriske anlæg; det er den maritime købstad med en særlig, robust charme.

Med afsæt i denne identitet ligger byens udviklingsmuligheder primært inden for turisme, bosætning og erhverv.

• Korsør har en særlig stærk position inden for erhvervsturisme. Også attraktive hoteller, campingpladser og golfklubben trækker – sammen med den smukke beliggenhed – gæster til Korsør. En fremtidig etablering af et turismefyrtårn som Tropebyen i Korsørs nordlige udkant vil spille en positiv rolle for byens turismeudvikling.

• Byen byder på alsidige bomuligheder med attraktive beliggenheder tæt på vandet, stranden og skoven. Med rimelige rejsetider til både Slagelse, Odense- og Københavnsområdet er Korsør et godt sted at bo, hvis man ønsker nærhed til både byen, naturen og det sted, man arbejder.

• Korsør tilbyder også et varieret udbud af arbejdspladser, primært inden for mindre service- og underleverandørvirksomheder, større statslige virksomheder og kommunal administration. Byen har et bredt udbud af erhvervsejendomme og –grunde, så udviklingen af erhvervslivet kan fortsætte de kommende år.

 Masterplan Korsør

Skælskør – det gode liv
Skælskør er byen med det historiske købstadsmiljø og bevarede bindingsværkshuse. Skælskørs rolle bygger på byens rige kulturliv, moderne kunst, og dens søsports- og fritidsliv, der sammen giver udviklingsmuligheder inden for turisme, kultur og bosætning.

• Der skal fremmes en helhedsoplevelse i Skælskørs midtby, hvor indkøb kan kombineres med mad, musik og kunst, så byen forbliver et attraktivt bosætnings- og turistmål, samt at byen bliver bedre til, at underbygge lokale producenter og erhvervsvirksomheder.

 Masterplan Skælskør

Vil du vide mere