Hovedstruktur

Kommuneplanens hovedstruktur giver et overblik over kommuneplanen, og er indgangen til dens mere detaljerede indhold. Hovedstrukturens temaer gælder for hele kommunens område. Som sådan er kommuneplanens hovedstruktur den overordnede, strategiske og sammenfattende fysiske plan for Slagelse Kommune.

I overensstemmelse med Kommunens vision afspejler hovedstrukturen Byrådets overordnede mål for udvikling og arealanvendelse i kommunen. Der er bl.a. lagt vægt på følgende:

• En rollefordeling og et samspil mellem kommunens købstæder, byer og landsbyer, der både vægter byer og det åbne land, hvilket skal medvirke til at skabe sammenhæng og løfte udviklingen i hele kommunen.

• Et fokus på en ambitiøs erhvervsudviklingsstrategi, fx en ny vidensbydel ved sygehusene i Slagelse, der vil gøre kommunen attraktiv for nye typer af erhverv inden for sundhed og velfærdsteknologi og skabe muligheden for at nye iværksættere støttes og hjælpes på vej.

• En planlægning der skal styrke uddannelsesmiljøet i Slagelse og ’Slagelse som videns- og uddannelsesby’. Et udvidet campusområde centralt i byen skal skabe et uddannelsesmiljø, der er integreret i byens liv, og synliggøre Slagelse som vidensby. Byrummet i Slagelse skal afspejle det unge segment - det skal emme af aktivitet, kulturtilbud, hyggelige miljøer og mulighed for bevægelse.

• En udmøntning af kommunens bosætningsstrategi. Det skal være attraktivt at bo som ung i Slagelse – der skal sikres attraktive, billige ungdomsboliger. Korsør skal udnytte byens havne- og købstadsmiljø, smukke kyststrækning, transport og infrastruktur. I Skælskør skal der skabes attraktive miljøer for de borgere, der tiltrækkes af byens skønhed, kyststrækning og kreativitet. Kommunens små byer, landsbyer og landdistrikter skal fortsat kunne opleve vækst som bl.a. bosætningsområder.


 

Vil du vide mere