Søg
Hovedstruktur

Slagelse Kommune
Plan og Erhvervsudvikling
Caspar Brands Plads 6
4220 Korsør
T: 58 57 36 00
E: plan@slagelse.dk

By og land

Byerne og landdistrikternes roller og samarbejde

Bymønster
Bymønstret beskriver Slagelse Kommunes netværk af byer, landsbyer, landdistrikter og øer med henblik på en rollefordeling og et samspil, som kan medvirke til at skabe sammenhæng og løfte udviklingen i hele kommunen. Den ønskede udvikling, som både vægter byer og det åbne land, nødvendiggør en rolle- og arbejdsdeling. Frem for at der i alle områder satses på de samme funktioner og den samme udvikling, inddeles kommunen i en struktur, hvor rollerne fordeles, baseret på de enkelte områders styrker, kvaliteter og udviklingspotentialer.

Desuden indtænkes de klimaudfordringer som Slagelse Kommune står overfor, hvor sandsynligheden for oversvømmelse fra havet er langt højere end oversvømmelse fra regnvand inde i landet. 


Bymønstret tager udgangspunkt i kommunens tre købstæder og ni mindre byer.

Købstæderne
De tre købstæder – Slagelse, Skælskør og Korsør – er kommunens vigtigste byområder, hvor arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, specialiseret udvalgsvarehandel, kultur- og fritidstilbud, og de overordnede servicefunktioner er placeret. Købstæderne er hjem til mere end 50.000 af kommunens godt 77.000 indbyggere, og de rummer funktioner og tilbud, som opfylder en almindelig hverdag for indbyggere og oplandet. De er naturlige omdrejningspunkter for kommunens fortsat udvikling, som ikke kræver store investeringer i anlæg af overordnede veje eller andre infrastruktur.

Købstæderne skal udvikles i tæt samspil med hinanden, men der skal ske en differentieret udvikling idet hver købstad har sin rolle, den kan udfylde til gavn for hele kommunens samlede bystyrke og attraktivitet.

• Slagelse by skal fungere som kommunalt og regionalt kraftcenter, med styrker inden for uddannelse, sygehusene og videnserhverv, detailhandel og byliv, samt bosætning.

• Korsør og Skælskør har fortsat mulighed for at udvikle sig med afsæt i deres identiteter og forudsætninger, og samtidig understøtter kommunens sammenhængskraft og samlede udvikling:

• Korsør skal udnytte byens placering ud til Storbælt og på den øst-vestgående transportkorridor til at udvikle sig inden for turisme, bosætning og erhverv.

• Skælskør skal blive ved at udvikle dens eget særpræg som byen, der byder på det gode liv med udviklingsmuligheder inden for turisme, kultur, bosætning og erhverv.


De mindre byer
Der er ni mindre byer: Bisserup, Kirke Stillinge, Slots Bjergby, Forlev-Vemmelev, Sørbymagle, Svenstrup, Boeslunde, Flakkebjerg og Dalmose. Byerne har alle mellem ca. 400 og ca. 2500 indbyggere, og de har alle betydning for deres opland i form af dagligvareforsyning, skole, ældrecenter, sports- og fritidsfaciliteter mm.

Byerne fungerer som bosætningsbyer for pendlere til købstæderne og andre større byer, og de oplever generelt vækst. Kommuneplan 2013 understøtter denne funktion ved at give mulighed for en fortsat udvikling inden for boliger.

Desuden skal der være mulighed for fortsat at sikre erhvervsudvikling i Forlev-Vemmelev.

 

Vil du vide mere