Søg
Forside

Slagelse Kommune
Plan og Erhvervsudvikling
Caspar Brands Plads 6
4220 Korsør
T: 58 57 36 00
E: plan@slagelse.dk

 Hovedstruktur

       Redegørelse for forudsætninger

       Omverden

       By og land

       Købstæder

       Landområder

       Øer

       Rummelighed

 

 Retningslinjer

       1. Byer

             1.1 Byudvikling

             1.2 Boliger

             1.3 Erhverv

             1.4 Detailhandel

       2. Energi og teknik

             2.1 Antennemaster

             2.2 Biogasanlæg

             2.3 Kraftvarmeanlæg

             2.4 Ledningsanlæg

             2.5 Vindmøller

             2.6 Solceller

       3. Fritid

             3.1 Friluftsliv ved vandet

             3.2 Golfbaner

             3.3 Kolonihaver

             3.4 Naturskoler

             3.5 Stier

             3.6 Støjende fritidsanlæg

       4. Klimatilpasning

             4.0 Risikobilledet

             4.1 Oversvømmelse kystvande

             4.2 Klimatilpasning i byerne

             4.3 Klimatilpasning i det åbne land

             4.4 Klimatilpasning grundvand

       5. Kulturhistorie

             5.1 Bevaringsværdige bygninger

                   Bygninger fra A til Å

             5.2 Kirkeomgivelser

             5.3 Kulturmiljøer

       6. Landbrug

             6.1 Store husdyrbrug

             6.2 Særlig værdifulde landbrugsområder

       7. Landområder

             7.1 Anlægsområder

             7.2 Sommerhusområder

             7.3 Åbent land

       8. Miljø

             8.1 Affald

             8.2 Støjfølsomme anlæg

             8.3 Risikovirksomheder

       9. Natur og landskab

             9.1 Geologi

             9.2 Internationale beskyttelsesområder

             9.3 Kystnærhedszone

             9.4 Landskab

             9.5 Lavbundsarealer

             9.6 Naturnetværk

             9.7 Skovrejsning

             9.8 Større uforstyrrede landskaber

       10. Trafik og veje

             10.1 Havne

             10.2 Kollektiv trafik

             10.3 Parkering

             10.4 Regionale forbindelser

             10.5 Veje

       11. Turisme

             11.1 Det åbne land

             11.2 Kysten

             11.3 Købstæderne

             11.4 Øerne

       12. VVM anlæg

             12.1 VVM anlæg

 

 Rammer

       Generelle rammer for Slagelse Kommune

       Købstæder

             Slagelse

             Korsør

             Skælskør

       Byer

             Agersø By

             Bisserup

             Boeslunde

             Dalmose

             Flakkebjerg

             Havrebjerg

             Kirke Stillinge

             Omø By

             Omø Kirkehavn

             Rude

             Slots bjergby

             Sørbymagle

             Svenstrup-Frølunde

             Vemmelev

       Landsbyer

       Rammer for enkeltområder

             Forslag

             Vedtaget


       Sommerhusområder