Søg
Forside

Slagelse Kommune
Plan og Erhvervsudvikling
Caspar Brands Plads 6
4220 Korsør
T: 58 57 36 00
E: plan@slagelse.dk

Kommuneplantillæg nr. 3 - Klimatilpasningsplan

Byrådet i Slagelse Kommune har den 25. august 2014 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 3 - Klimatilpasningsplan med nye retningslinjer for klimatilpasning i hhv. byerne, det åbne land og i forhold til høj grundvandsstand.

Vedtagelsen får følgende konsekvenser for Kommuneplan 2013:

• Kommuneplanens hovedstruktur under By og Land - Bymønster revideres i mindre omfang.

• Retningslinjetema 4 Klima får følgende nye titel ”Klimatilpasning”.

• Det eksisterende retningslinjetema 4.1 ”Oversvømmelse kystvande” fortsætter uændret. Dog er retningslinjekort 4.1 ændret/suppleret med angivelse af intervaller for hvor ofte oversvømmelser optræder i de udpegede områder.

• Der tilføjes et afsnit 4.0 ”Risikobillede” med retningslinjekort 4.0.

• Der tilføjes yderligere 3 nye retningslinjetemaer med tilhørende redegørelser: 4.2 Klimatilpasning i byerne, 4.3 Klimatilpasning i det åbne land og 4.4 Klimatilpasning grundvand.

• I de generelle rammer for Slagelse Kommune - ramme 2.3 – tilføjes afsnit for hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør.

Vedtagelsen af klimatilpasningsplanen kan resultere i, at der i forbindelse med den næste revision af kommuneplanen, kan forekomme konsekvensrettelser i retningslinjer eller rammer hvis der viser sig at være uoverensstemmelser.

Læs Hvidbogen fra offentlighedsfasen 

Vil du vide mere