Grundvandsredegørelse for OSD og Byudvikling

Grundvandsredegørelse for OSD og Byudvikling i Slagelse Kommune er nu indarbejdet i Kommuneplanen 2013.

Slagelse Kommune har, med udgangspunkt i de statslige udmeldinger i forhold til retningslinje 40 og 41 i Statens vandplaner, udarbejdet en grundvandsredegørelse for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og byudvikling i Slagelse Kommune. Redegørelsen omfatter hele kommunen og er en forudsætning for at der kan planlægges for nye anlæg i OSD.

Redegørelsen fremgår som en særlig redegørelse under retningslinjetema 1.1 Byudvikling

Vil du vide mere