Søg
Forside

Slagelse Kommune
Plan og Erhvervsudvikling
Caspar Brands Plads 6
4220 Korsør
T: 58 57 36 00
E: plan@slagelse.dk

Grundvandsredegørelse for OSD og Byudvikling

Grundvandsredegørelse for OSD og Byudvikling i Slagelse Kommune er nu indarbejdet i Kommuneplanen 2013.

Slagelse Kommune har, med udgangspunkt i de statslige udmeldinger i forhold til retningslinje 40 og 41 i Statens vandplaner, udarbejdet en grundvandsredegørelse for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og byudvikling i Slagelse Kommune. Redegørelsen omfatter hele kommunen og er en forudsætning for at der kan planlægges for nye anlæg i OSD.

Redegørelsen fremgår som en særlig redegørelse under retningslinjetema 1.1 Byudvikling

Vil du vide mere