Søg
Forside

Slagelse Kommune
Plan og Erhvervsudvikling
Caspar Brands Plads 6
4220 Korsør
T: 58 57 36 00
E: plan@slagelse.dk

Miljøvurdering

Miljøvurderingen af Kommuneplan 2013 og den sammenfattende redegørelse er udarbejdet iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009).

Målet med miljøvurderingen er at sikre, at der sker en integration af miljøhensyn under udarbejdelsen af planforslaget.

Miljøvurderingen vurderer hvorvidt og i hvilket omfang der forventes at være væsentlige indvirkninger på relevante miljøfaktorer. Den beskriver og vurderer relevante alternativer, herunder 0-alternativer, samt beskriver overvågningsprogrammer.

Miljøvurderingen har været fremlagt i offentlig høring sammen med Forslag til Kommuneplan 2013. Den sammenfattende redegørelse redegører for hvordan miljøhensyn er integreret i Kommuneplan 2013 og hvordan miljøvurderingen og de høringssvar, der er modtaget i forbindelse med offentlighedsfasen, er taget i betragtning.

Derudover redegøres for hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer der også har været behandlet - i dette tilfælde navnlig 0-alternativet. Endelig redegøres for hvorledes Slagelse Kommune vil overvåge væsentlige miljøpåvirkninger af Kommuneplan 2013.

 

Vil du vide mere